Adresseavisens Juleinnsamling

Adresseavisens Juleinnsamling arrangeres hvert år, og er svært viktig for oss som en samfunnsaktør med ansvar. Vi har arrangert denne innsamlingen siden 1915, og siden 2003 i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Bymisjonen har ansvar for koordineringen mellom de ulike menigheten, og tar seg av forvaltningen av de innsamlede midlene. Alle menighetene i byen deltar i fordelingen av pengene som kommer inn. Pengene er en gave fra byens befolkning, hvor målet er at de som trenger det mest skal få et lite pustehull i hverdagen, og en litt romsligere julefeiring enn de ellers ville fått.

Selv om det er et ønske at alle som søker skal få en gave fra juleinnsamlingen er dette avhengig av hvor mange bidrag som kommer inn. Det er dessverre ikke slik at alle som søker er garantert en gave, selv om man kanskje har mottatt gaver i tidligere år. Søknadsskjema får du hos din lokale menighet eller hos Adresseavisen. Søknadsskjema fylles ut og leveres / sendes din lokale menighet. Frist er 30.november. Det er kun søknader som mottas innen fristen, og som er korrekt utfylt, som vil bli behandlet.

De siste årene har det blitt samlet inn mellom 1,5 og 2,4 millioner kroner hvert år, og det var mange enslige og familier fra Trondheim som søkte og fikk støtte fra Adresseavisens Juleinnsamling.

Kontakt oss

464 07200

Ønsker du å omadressere papiravisen? Klikk her

Åpningstider:
Man-Fre: 08:00 - 16:00
Lørdag: 08:00 - 11:00
Søndag: Stengt