Slik lager du stillingsannonser som skaper oppmerksomhet og interesse

Gjennom vårt leserpanel, har vi undersøkt hva som pirrer interessen for jobbannonser. Jo da, lønn er viktig, men ikke uventet er det spennende arbeidsoppgaver, muligheter for personlig utvikling, firmaets god navn og rykte samt en stillingstittel som passer som trigger folk. Derfor skal du beskrive fordelene potensielle søkere kan oppnå i bedriften din. Beskriv dette gjennom motiverende ord og bilder. Ikke bare fokuser på en stillingstittel. Hvordan bli sett – og lest?

Skal du nå de best kvalifiserte og de som ikke aktivt eller «frivillig» ser etter annonser, er naturligvis første krav at annonsen er iøynefallende.

Ledige stillinger er i praksis de mest stereotype og tettpakkende annonsesidene, og de fleste annonsene ser til forveksling like ut.

A. Format

De største annonsene er lettest å få øye på. Hvor stor annonsen bør være, bør vurderes ut fra stillingens betydning. Så lenge annonsen er større enn de andre, er den stor nok til å bli sett. Men, det er også klart at store formater signaliserer noe ekstra. Ubevisst oppfattes en stilling som får stor plass (les: oppmerksomhet) som vesentlig og attraktiv. Firmaet oppfattes gjerne på samme måte. Som raust, aktivt og spennende.

B. Farge

De fleste stillingsannonser er grå, eksakte og lite entusiastiske. Det virker som om jobben ikke skal selges i det hele tatt. Det er dermed ikke sagt at man skal ty til ballonger, stjerner og utropstegn. Den lille, ekstra fargeklatten som i så mange andre sammenhenger hører naturlig med til firmamerket, er ofte alt som skal til for å skille annonsen ut fra den grå massen.

C. Illustrasjon

Bruk av foto, tegninger eller grafiske elementer er en selvfølge i de fleste annonser. Merkelig nok benyttes teknikken sjelden i stillingsannonsene, selv om nettopp de burde boble over av entusiasme. Illustrasjoner kan formidle et vesentlig poeng ved stillingen, bedriften eller den kandidaten man søker, oftest mer presist og lettfattelig enn teksten er i stand til. Dessuten er det en kjensgjerning at det første leserens øye søker, er bilder/illustrasjoner som fremhever budskapet.

Det hjelper lite bare å bli sett

Format, farge og bruk av bilder/illustrasjoner og en spennende overskrift, gjør at flere beviselig fatter interesse for annonser. Det medvirker også, som nevnt, til å skape visse oppfatninger om bedriften og stillingen. Dette kan være viktigere enn du ofte tror. Kampen om leserne er også kampen mot tiden. Ingen leser alt. Det som vekker interessen og samtidig virker seriøst, ryddig og trivelig, har ikke bare større sannsynlighet for å bli lest, tester viser også at de lettere blir trodd. En godt utformet annonse blir m.a.o. betraktet som et positivt budskap før selve budskapet oppfattes. Det er ingen dårlig egenskap å ta med seg.

Hva får så målgruppen til å lese selve annonsen?

Som ved all annen annonseutforming, gjelder også her regelen om at budskapets utforming er avgjørende. Format, farge og illustrasjon kan få flere til å se annonsen, men bare den riktige kombinasjonen av illustrasjon og overskrift får de rette til å lese annonsen. Det handler om kreativitet, og dermed er mulighetene nærmest uendelige. En vei å gå er å konsentrere seg om og «selge» enten:

- jobbens muligheter og innhold

- bedriftens attraktivitet, eller

- søkerens lyst på «noe bedre».

Forutsetningen er selvsagt at en ikke overselger noen av punktene, og dermed rekrutterer henvendelser på feil grunnlag.

A. Jobbens muligheter og innhold

Det vil alltid være andre fordeler med en stilling enn «gode betingelser og interessante fremtidsmuligheter». Hvorfor skulle foreksempel noen ønske å tilbringe størstedelen av sitt liv i nettopp denne stillingen? Sett heller fokus på utfordringene i jobben og utviklingsmulighetene allerede i overskriften, pluss et bilde som forsterker dette. Da er du godt i gang med salgssamtalen. Er for eksempel det viktigste ved stillingen at den skal rekruttere firmaets neste leder, er det bedre å bruke dette i overskriften enn å gjemme det bort i teksten. Morgendagens ledere har selvsagt ambisjoner, så hvorfor ikke spille på det?

B. Bedriftens attraktivitet

En bedrift vil alltid ha sine særtrekk som gjør den ekstra attraktiv. Noen har pionerånden og aggressiviteten. Andre det omgjengelige og sosiale miljøet, og noen arbeidsplasser er «institusjonelle», solide og byr sjelden på overraskelser eller forandringer. Disse bedriftsprofilene har hver på sitt vis appell til ulike søkere. Enkelte bedrifter har vært så direkte at de rett og slett har sammenlignet den jobben man tror aktuelle søkere har i dag, med den de kan få i morgen ved å skifte arbeidsgiver. Andre har praktisert teknikken med å la de ansatte fortelle om sin jobb, og hvorfor de tror kommende medarbeidere vil trives. Har du tidligere vært dyktig med å profilere bedriften din før folk ser stillingsannonsen, har du allerede et forsprang på konkurrenter som er lite kjente. Bedriftens omdømme er en viktig driver for hvem man velger.

C. Søkerens lyst på «noe bedre»

Med bakgrunn i de krav stillingen setter til utdannelse og jobberfaring, vet man ofte hvor de mest aktuelle kandidatene allerede er ansatt. Som regel er det rett og slett aktuelt å «ta» folk fra en konkurrent. Ved å veie sin egen bedrifts situasjon og profil opp mot konkurrentene, og vurdere forskjellen mot den «type» man er ute etter, vil ofte budskapet gi seg selv. Det er selvsagt umulig å gi noen eksakte holdepunkter for hvordan en stillingsannonse skal utformes. Stillingen er «produktet» og bør derfor spille hovedrollen i fremstillingen. Gjør det på en spennende, interessant og stimulerende måte – sett med potensielle søkeres øyne. Lykke til!

Kontakt oss

Ring oss:
464 07200

Åpningstider tlf:
Man-Fre: 08:00 - 16:00