Spørsmål og svar

Hva vil det si at en annonse er visningsbasert?

Kjøper du en visningsbasert annonse vil det si at du får et forhåndsdefinert antall annonsevisninger innenfor en gitt tidsperiode. Du har mulighet til å velge hvilke seksjoner din annonse skal vises på, hvor mange ganger en annonse skal vises pr. unike bruker (IP-adresse) og hvordan du fordeler visninger i løpet av døgnet /uken. Man kan for eksempel kjøpe 250 000 visninger over en periode på en uke. Annonsesystemet vil da sørge for at du får riktig antall annonsevisninger fordelt utover uken på en hensiktsmessig måte. Man kan kjøpe visningsbaserte annonser i flere forskjellige annonseformater. Annonsen kan vises gjennom hele nettstedet (såkalt run of site) eller kun på bestemte seksjoner, som for eksempel nyheter, sport eller økonomi.

Hvor mange visninger bør jeg kjøpe for å ha merkbart ”trykk” på adressa.no?

Det avhenger av flere faktorer. Skal din annonse være profilerende eller salgsutløsende? Ønsker du å være tilstede over kort eller lang tid? Er du ute etter bred dekning eller en smalere målgruppe? Krever kampanjen et høyt trykk (høy frekvens)? Kontakt gjerne din faste konsulent eller Adresseavisens kundesenter på telefon 72501110 for spesifikk rådgivning for din kampanje. En gjennomsnittlig kampanje et døgn på forsiden av adressa.no gir 250 000 – 300 000 visninger (ved 50 % av annonsevisningene).

Jeg har kjøpt en visningsbasert kampanje men finner ikke annonsen min på adressa.no. Hvor er den?

Kjøper du en visningsbasert kampanje vil det si at du får et gitt antall annonsevisninger på ønskede seksjoner innenfor en gitt tidsperiode. Det vil være andre visningsbaserte kampanjer som går parallelt med din, og hvor ofte din annonse vises avhenger av hvor mange visninger du har kjøpt og av valgt kampanjeperiode. Eksempelvis vil en kampanje på 100 000 visninger på adressa.nos forside vises dobbelt så ofte som en kampanje på 50 000 visninger gitt at kampanjeperiodene er like lange. Dersom kampanjen på 100 000 visninger har en betydelig lengre kampanjeperiode enn den på 50 000 visninger vil visningene på førstnevnte kampanje spres i hele kampanjeperioden og dermed ikke lenger vises dobbelt så ofte som kampanjen 50 000 visninger

Bør jeg kjøpe faste eller visningsbaserte annonser?

For kampanjen har det liten betydning om du kjøper fast eller visningsbasert annonsering, det har med vår prismodell å gjøre. Kjøper du visningsbasert er du garantert et gitt antall visninger. Kjøper du fast plass er du prisgitt trafikken på den valgte seksjonen du annonserer på. Med andre ord vil en visningsbasert kampanje ikke bli påvirket av trafikksvingninger på seksjoner, mens en fast annonse kan få mange eller få visninger basert på om det er høy eller lav trafikk på den valgte seksjonen i aktuell kampanjeperiode

Hvor og når skal jeg sende materiellet til nettannonseringen?

Publiseringsklare nettannonser sendes til trafikk@adresseavisen.no. Husk å gi beskjed om hvem kunden er, når annonsen skal publiseres og hvor annonsen skal lenkes til i e-posten.

Gjeldende frister:
Booking av annonseplass er kl. 15.00 2 virkedager før publisering.
Mottak av publiseringsklart annonsemateriell er kl. 09.00 virkedagen før publisering.

Hvor finner jeg oppdatert prisliste og annonsekart?

For priser og annen kundeorientert informasjon se våre kundeservicesider på http://kundeservice.adressa.no/

Hvordan bør en annonse se ut for å få høyest mulig oppmerksomhet?

Less is more! Få med det viktigste. Ikke prøv og fortell mer enn du har plass til. Det som er avgjørende for annonseoppmerksomhet er relevansen for leseren, og om leseren raskt oppfatter hva det annonseres for og hvem som er avsender. Overdreven bruk av både bevegelse og farger i nettannonser kan virke mot sin hensikt. Tydelig budskap og avsenderidentitet er viktig. På nettannonser anbefaler vi at avsenderens logo alltid er synlig, selv om annonsen består av flere skiftende bilder. Husk å bruke godt med luft i annonsene og begrense tekstinnhold da folk har dårlig tid. På nettannonser bruker en leser i snitt et halvt sekund på å vurdere om en annonse har et relevant budskap. Sjekk om du får formidlet det du vil si på denne korte tiden!

Annonsen jeg har kjøpt er en fast plass som er delt på to annonsører. Hva betyr det?

Det vil si at du får halvparten av annonsevisningene som adressa.no generer på en gitt plassering i et gitt tidsrom. Sjansen for at leseren ser annonsen din er derimot høyere enn 50 %, siden en bruker ofte er innom forsiden eller ulike underseksjoner flere ganger pr. dag og uke.

Hva er CPT?

CPT står for Cost Per Thousand, og er en vanlig målenhet brukt for internettannonsering. CPT er prisen for å vise annonsen til 1 000 unike brukere (IP-adresser), og regnes ut ved å dividere annonseprisen på unike brukere, og gange kvotienten (resultatet) med 1 000

Hva er en klikkrate?

En klikkrate (ofte kalt CTR for Click Trough Rate) er en måte å måle effekten av bannerannonse på. Klikkraten finner man ved å dividere antall klikk annonsen genererer på antall visninger annonsen har hatt. Eksempelvis kan man si at en annonse som har hatt 100 000 visninger og 200 klikk har en klikkrate på 0.002 eller 0,2 %.

Hva er en god klikkrate?

Dette avhenger av hvilke seksjoner du annonserer på, hvilken annonseplassering, hvilken bransje du er i og om annonsen er klikkoppfordrende eller informerende. Det er vanskelig å si et nøyaktig svar på hva en god klikkrate er. Snakk derfor med din faste konsulent eller Adresseavisens kundesenter på telefon 72501110 som kan gi deg en analyse på om din annonse har scoret bra i forhold til seksjon, størrelse, plassering og bransje

Kan jeg tidsstyre annonser?

Ja. Dette kan gjøres på visningsbaserte kampanjer. Annonsestyringssystemet vårt kan porsjonere ut visningene på gitte klokkeslett på dagen. Har butikken din for eksempel et lunsjtilbud, kan du velge å bruke visningene mellom kl. 09.00 og 12.00 for å nå brukerne når de er i ”lunsjmodus”. Dette gjør at du når de riktige menneskene til riktig tid – i riktig modus!

Hva er god effekt på nett?

Dette er svært godt spørsmål som er utfordrende å svare konkret på. Det er mange faktorer som påvirker effekten på nett. For eksempel kan effekten avhenge av om ditt merkenavn er kjent, plassering av annonsen, størrelse på annonsen, kampanjens lengde, budskapet i annonsen og ikke minst kampanjens målsetting. Vi anbefaler deg å kontakte din faste konsulent i Adresseavisen, eller vårt kundeservicesenter på telefon 464 07 200, som kan gi deg en analyse på om din kampanje har scoret bra i forhold til seksjon, annonsestørrelse, plassering og bransje ut i fra vår historikk og lange og brede erfaring.

Flytter nettannonser varer?

Ja. Som regel anbefaler vi en kombinasjon av annonsering på adressa.no med for eksempel en annonse i Adresseavisen for bredes mulig dekning, høyest mulig frekvens og dertil størst mulig effekt.

Kan jeg bruke en avisannonse på nett?

Ja, men vi anbefaler å tilpasse alle annonser til de mediene de skal publiseres i.

Kan Adresseavisen produsere annonsemateriell for meg?

Ja, vi har erfarne grafikere som produserer annonser til alle våre mediekanaler og en kreativ gruppe som kan hjelpe til med konseptutvikling for enkeltkampanjer eller nye merkevarer fra idé til ferdig annonse.

Hvordan er annonseformatene på adressa.no priset?

Vår prismodell reflekterer trafikknivået per seksjon, statistisk klikkrate og etterspørsel etter bestemte plasseringer. Generelt kan vi si at store og dominerende annonseformat langt opp på siden ligger høyere i pris enn mindre annonseformat lenger ned på siden. Prisen avhenger også av hvor mange man deler annonseplass med og om du kjøper flere annonseformat til samme kampanje.

Hvordan er brukerne av adressa.no forskjellige fra leserne av Adresseavisen?

Brukerne av adressa.no er yngre (XX år versus XX år) og kjønnsmessig jevnere fordelt enn leserne av Adresseavisen (XX % menn versus XX %). Leserne av Adresseavisen har noe høyere husstandsinntekt enn brukerne på adressa.no (XX kr versus XX kr). Når det er sagt, er det svært mange av våre abonnenter (XX %) som leser adressa.no og vice versa

Jeg annonserer vanligvis i avis. Hvor mange ekstra når jeg dersom jeg bruker adressa.no også?

Du når XXX XXX flere ved å annonsere på adressa.no i tillegg til Adresseavisen. I tillegg får du gevinsten av frekvens ved å gjenta budskapet til lesere av begge mediekanalene.

Hvem kontakter jeg dersom jeg mener det er feil eller mangler ved en annonse?

Ta umiddelbart kontakt med din faste konsulent i Adresseavisen eller Adresseavisens kundesenter på telefon 72501110 eller kundeservice@adresseavisen.no

Hva er en unik bruker?

Unike brukere en målevaluta som viser antall brukere (IP-adresse) som har besøkt adressa.no minst en gang i en gitt periode. En IP-adresse er identiteten til for eksempel pc’en du benytter. Det er viktig å være klar over at en unik bruker kan reflektere en enkelt pc som benyttes av flere personer. Samtidig kan en og samme person benytte flere IP-adresser i løpet av en dag og dermed telles som flere unike brukere. Dette skjer ved for eksempel å besøke adressa.no med jobb-pc’en, privat-pc’en og mobiltelefonen på samme dag. Da vil denne enkeltpersonen bli talt som tre unike brukere.

Hva er sidevisninger?

Sidevisninger er det totale antall websider som er blitt vist fram (fullstendig nedlastet) innen en gitt periode. Eksempelvis vil en bruker av adressa.no, som først ser på forsiden av adressa.no, for så og klikke på en artikkel som leder brukeren inn på nyhetsseksjonen til adressa.no, ha generert to sidevisninger. 1 sidevisning på forsiden av adressa.no og 1 sidevisning på artikkelsiden på Nyhetsseksjonen.

Hva er en annonsevisning?

Annonsevisninger er antallet ganger en annonse blir vist til en bruker. Det genereres en visning hver gang en side lastes. Eksempelvis vil du få en visning når en bruker klikker på en redaksjonell artikkel på forsiden av adressa.no. Brukeren blir da rutet inn til nyhetsseksjonen der annonsen din ligger. Når du kjøper en visningsbasert annonseplass vil annonsesystemet sørge for at du får riktig antall visninger.

Bør jeg produsere annonser i Flash eller ikke?

Man bør tenke seg om når man benytter Flash i en annonse. Er det nødvendig å bruke Flash, eller får man frem budskapet på en bedre måte ved å bruke en annonse som står stille? Dette er noe man må avgjøre i hvert enkelt tilfelle. Vår erfaring tilsier at man bør unngå Flash hvis man ikke har en tanke bak det. Stillestående annonser har statistisk like god oppmerksomhet som annonser med bevegelige elementer

Hva bør nettannonsen lenkes til?

Nettannonsen bør lenkes til en side med relevant informasjon. Dette kan eksempelvis være bedriftens hjemmeside eller en kampanjeside. Her bør det uansett ligge utfyllende informasjon om kampanjen og beskjed om hva forbrukeren skal gjøre for å få kjøpt produktet eller tjenesten.

Kontakt oss

Ønsker du å omadressere papiravisen? Klikk her
Ring oss:
464 07200

Åpningstider:
Man-Fre: 08:00 - 16:00
Lørdag: 08:00 - 11:00
Søndag: Stengt