Organisasjonen

Adresseavisen AS har ca 210 ansatte, og vi holder til i Ferjemannsveien 10 i Trondheim.

Nyskapning

Mediebransjen har gått fra å ha en sterk konkurranse mellom aviser til en konkurranse om tid og oppmerksomhet på andre måter. Det er viktig for Adresseavisen å lykkes med fornyelse og utvikling. Ansatte i Adresseavisen jobber daglig for å skape ny vekst gjennom bedre innhold, bedre produkter, bedre salg og solid produksjon.

Mangfold

Mangfold med hensyn til kjønn, alder og etnisitet bidrar til bedre medieprodukter. Dette blir derfor vektlagt ved nyansettelser hos oss. Vi skal være en arbeidsgiver som fremmer likestilling mellom kvinner og menn, slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, utviklingsmuligheter eller ansettelser. I Adresseavisen er kvinneandelen ca. 40 %. Arbeidsmiljøet i bedriften er viktig, og vi har kontinuerlig fokus på tiltak for å redusere sykefraværet.

IA-bedrift

Adresseavisen er inkluderende arbeidslivsbedrift (IA -bedrift) og samarbeider med NAV arbeidslivssenter og det enkelte NAV kontor om tilrettelegging for raskest mulig tilbakeføring til arbeidet. Vi har et arbeidsmiljøutvalg som behandler saker vedrørende HMS, sykefravær og øvrige personalmessige forhold.

Ansatte er organisert gjennom følgende aktive lokale fagforeninger:

  • Norsk Journalistlag (NJ), ved leder Kjersti Fikse Ness
  • Parat Media (Parat), ved leder Hege Moen
  • Fellesforbundet (FF), ved leder Roger Sandø
  • Norges ingeniør - og Teknologorganisasjon (NITO), ved leder Rex Goldsmith

Kontakt oss

Ring oss:
464 07200

Åpningstider tlf:
Man-Fre: 08:00 - 16:00