Visjon og mål

Adresseavisen skal være best på innhold og den foretrukne markedsplass i Midt-Norge i alle kanaler. Adresseavisen skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd.

Adresseavisen skal gjennom organisering og uttrykk være et fullintegrert, flermedialt mediehus. Adresseavisens mediekanaler skal være best på det lokale/regionale, og gode på det nasjonale/internasjonale. Adresseavisen skal være dagsordensettende i Midt-Norge.

Adresseavisen skal ha Midt-Norges ledende markedsplass for reklame. Dette oppnås gjennom målrettet produktutvikling og salg i flere mediekanaler.

Adresseavisen har en unik posisjon i Midt-Norge. Det er et mål å beholde denne nummer en posisjonen både for papiravisen og våre digitale kanaler.

Hvert år utgir Adresseavisen, sammen med de andre mediehusene i Polaris Media, en publisistisk årsrapport der redaksjonelle satsinger, utviklingsprosjekter, forholdet til lokalsamfunnet og etiske utfordringer er en del av innholdet. Rapporten finnes her.

Polaris Media har en egen redaksjonell stiftelse som har som oppgave å verne om den redaksjonelle uavhengigheten. I tillegg kan stiftelsen avgi uttalelser vedrørende de redaksjonelle årsrapportene, og de kan uttale seg om ansettelse av sjefredaktører.

Mer om våre mål:

"Midt-Norges frie stemme" - vi skal verne om vårt samfunnsoppdrag

  • Vi skal være viktigste informasjons/nyhetskilde og markedsplass i vår region
  • Vi skal beholde og videreutvikle vår sterke posisjon, både for innhold og marked, gjennom bygging av både eksisterende og nye kanaler/plattformer
  • Vi skal følge med og utnytte nye muligheter gjennom et fokusert og løpende utviklingsarbeid
  • Vi skal sikre vår handlefrihet, både når det gjelder kompetanse, allianseforhold og økonomi

Kontakt oss

Ring oss:
464 07200

Åpningstider tlf:
Man-Fre: 08:00 - 16:00