Miljøstrategi

Adresseavisen er en miljøbevisst bedrift og har etablert miljøarbeidet under navnet "Grønn Bedrift”. Vi jobber systematisk med å utvikle arbeidsmiljøet og miljøforbedringer knyttet til innkjøp, energi, transport og avfallshåndtering. Vårt mål er at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller forurense våre omgivelser eller indirekte bidra til forurensing som følge av vår virksomhet.

Vi skal være bevisst våre innkjøp, og arbeide for å redusere unødvendige innkjøp og i størst mulig grad kjøpe inn og bruke miljøvennlige produktalternativer. Vi skal sikre at vi har kjennskap til våre leverandørers miljøprestasjoner slik at vi under ellers like vilkår skal kunne prioritere miljøvennlige produkter og leverandører. Avispapiret vi benytter er miljømerket og går til gjenvinning.

Adresseavisen er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift og leverer årlige rapporter som skal vise fremgangen i miljøarbeidet.

I tillegg er vi såkalt kontrollmedlem i Grønt Punkt som pålegger oss å følge opp bruken av miljøskadelig emballasje hos våre leverandører.

Adresseavisen er leietaker hos gårdeieren KLP Eiendom. Vi har etablert et tett samarbeid for å oppnå størst mulige miljøgevinster. Vi skal sikre at avfallshåndteringen gir en god gjenvinningsgrad og ha en god driftskontroll og sentral energistyring for å påvirke det ytre miljøet på gunstigst mulige måte.

Kontakt oss

Ønsker du å omadressere papiravisen? Klikk her
Ring oss:
464 07200

Åpningstider:
Man-Fre: 08:00 - 16:00
Lørdag: 08:00 - 11:00
Søndag: Stengt