Redaksjonell profil og etikk

Adresseavisens journalistikk skal være informativ, nyttig, underholdende og kritisk. Måten vi løser disse oppgavene på gjennom prioriteringer, arbeidsmåte og presentasjonsform skal av våre lesere oppleves som troverdig og redelig.

Derfor legger vi stor vekt på klare yrkesetiske retningslinjer, gode kunnskaper om dem og en løpende redaksjonell debatt om yrkesetiske spørsmål.

Vi bygger våre yrkesetiske retningslinjer på pressens felles normgrunnlag, slik det er kommet til uttrykk i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Vi følger også de rettsregler som gjelder for pressen.

Vi følger med i, og tar hensyn til rettsavgjørelser og vurderinger foretatt av Pressens Faglige Utvalg. I slike konkrete skjønnsavgjørelser står vi imidlertid friere med hensyn til å vurdere enkeltavgjørelser annerledes.

Redaksjonell stiftelse

Polaris Media har en egen redaksjonell stiftelse som har som oppgave å verne om den redaksjonelle uavhengigheten. I tillegg kan stiftelsen avgi uttalelser vedrørende de redaksjonelle årsrapportene, og de kan uttale seg om ansettelse av sjefredaktører.

Redaksjonell årsrapport

Hvert år utgir Adresseavisen, sammen med de andre mediehusene i Polaris Media, en publisistisk årsrapport der redaksjonelle satsinger, utviklingsprosjekter, forholdet til lokalsamfunnet og etiske utfordringer er en del av innholdet. Les den redaksjonelle årsrapporten her.

Kontakt oss

Ønsker du å omadressere papiravisen? Klikk her
Ring oss:
464 07200

Åpningstider:
Man-Fre: 08:00 - 16:00
Lørdag: 08:00 - 11:00
Søndag: Stengt