Rekrutteringsprosessen kan påvirke virksomhetens omdømme -på godt eller vondt

Rekrutteringsprosessen kan påvirke virksomhetens omdømme -på godt eller vondt

ANNONSE: INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Saken er skrevet av: Anders Berggren, Leder forretningsutvikling og produkt

En rekrutteringsprosess innebærer kontakt og interaksjon mellom bedriften, rekrutteringsbyrået og en rekke potensielle kandidater. Etterlatt inntrykk etter en slik prosess er med på å påvirke bedriftens omdømme, som arbeidsgiver og leverandør.

I denne artikkelen ser vi nærmere på noen av elementene, som kan påvirke ditt omdømme i positiv eller negativ retning.

Du mottar gjerne en plass mellom 10 og 100 søknader. Bak hver enkelt av disse søknadene ligger det et menneske, som har tatt seg tid til å forfatte og sende inn en søknad.

  1. Det er viktig å ha en god prosess for å sikre at alle søkere blir besvart. Det starter med en velformulert bekreftelse på at søknaden er mottatt og kort informasjon om videre prosess. Det beste er om du benytter et system for søknadshåndtering, som sikrer hele prosessen. Det finnes en rekke forskjellige systemer. Om du ikke har tilgang på et slikt system eller benytter et rekrutteringsbyrå er denne tjenesten også tilgjengelig gjennom annonsering på Finn.no. Som et minimum bør du lage deg en egen prosess for oppfølging i eksempelvis excel. Om du ikke benytter et system skal du spesielt passe på risikoen ved å sende ut en felles e-post til flere søkere. Da må du huske å legge mottakerne i feltet for blindkopi slik at du ikke blottlegger søkerne for hverandre.

  1. Etter å ha lest gjennom søknadene og gjennomført en første vurdering er det på tide å kalle inn til førstegangs intervju. Kandidatene bør kontaktes pr. telefon for å avtale førstegangsintervju. Det viser at du tar deg bryet med å bruke ekstra tid på en samtale og du får gjort nødvendige avklaringer om tidspunkt og oppmøtested på en god måte.

  1. I selve intervjuet er det svært viktig at alle kandidater føler seg respektfullt og profesjonelt behandlet. Om du raskt føler at dette blir feil skal du passe på at dette ikke skinner gjennom. Har du avtalt en plass mellom 30 og 40 minutter med samtale vil det være upassende å avslutte etter 5 minutter (om det ikke er opplagt og naturlig for begge parter). Husk også at blikk, kroppsspråk og ansiktsmimikk ofte sier mer enn ord. Her skal man også passe på uvaner, som i verste fall kan bli feiltolket på andre siden av bordet.

  1. Bruk noen minutter til å skape trygge rammer for intervjuet. Start med litt «smalltalk». Mennesker er forskjellige og stress hos en kandidat kan gi deg helt feil inntrykk av vedkommende. En intervjusituasjon kan for mange oppleves som en stressende situasjon. By gjerne på en kopp kaffe eller et glass vann om dette er et fysisk møte. Et smil og en vennlig tone er heller aldri feil.

  1. Det er viktig at intervjuet er strukturert og godt planlagt. Forklar godt underveis. Ikke ta det for gitt at kandidaten forstår deg om du snakker med halve setninger og bruker bransjespesifikke fremmedord. Dette er en uvane man kan ha, men ikke være klar over.

  1. Etter hver intervjurunde er det viktig å informere om den videre prosessen og tidslinjen (hva er neste steg og når). Man takker selvfølgelig alltid for praten og tiden, som kandidaten har satt av.

  1. Etter endt prosess er det viktig å informere alle om status. Også de som ikke fikk jobben eller har vært inne til intervju. Et profesjonelt avslag og ikke minst ett takk for at de viste interesse, brukte tid på søknaden -og kanskje opp til flere intervjurunder. Man bør alltid spandere en telefonsamtale til de som var inne til intervju. Kanskje var det «close race». Kanskje kan vedkommende være aktuell for en stilling i fremtiden. Dumt om dette skulle forbli usagt. Du kan også komme med nærmere forklaring på hvorfor denne kandidaten ikke ble valgt. Forbered en forklaring på avslaget på forhånd som gir en god begrunnelse og som du kan stå inne for. Pass på å også gi en positiv tilbakemelding dersom det er mulig.

  1. Påse at du har sikker oppbevaring, lagring og sletting av søknader, GDPR. Informasjon som kommer på avveie er skadelig for omdømmet. Slett søknader når prosessen er ferdig.

Oppsummert kan man si at alt som foregår i denne prosessen kan være med på å påvirke merkevaren og merkevarens omdømme ovenfor både kunder, ansatte og potensielle kandidater. Et avslag kan leveres i mange former. Sørg for at opplevelsen blir så positiv som mulig for alle involverte. Dette er med på å styrke ditt omdømme, som en attraktiv arbeidsgiver og leverandør.

Adresseavisens annonseavdeling har lang erfaring med annonserte rekrutteringsprosesser og employer branding. Vi kan hjelpe deg med kommunikasjonen av ditt omdømme ovenfor potensielle kandidater og øke tilfanget av motiverte og kvalifiserte søkere. Du kan lese mer om våre annonseprodukter her, eller du kan kontakte oss via e-post.

INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post