Dødsfall

Private takke- og dødsannonser kan bestilles på e-post til kundeservice@adresseavisen.no eller telefon 464 07200. Ved bestilling fra privatperson må dødsfallet bekreftes av begravelsesbyrå eller offentlig myndighet. Det er vanligvis begravelsesbyrået som ordner med dødsannonse i avisen.

Prisene viser hhv uten og med produksjonstillegg.

Dødsannonser

Annonsestørrelse (høyde x bredde i millimeter) Pris 1 spalte
(inkl. mva)
Pris med produksjon inkl. mva.
Høyde 53 x bredde 38 kr 1 112 kr 1 335
Høyde 71 x bredde 38 kr 1 490 kr 1 788
Høyde 89 x bredde 38 kr 1 868 kr 2 242
Høye 107 x bredde 38 kr 2 246 kr 2 695
Høyde 126 x bredde 38 kr 2 644 kr 3 174
Høyde 144 x bredde 38 kr 3 022 kr 3 627
Høyde 163 x bredde 38 kr 3 211 kr 3 854
Høyde 181 x bredde 38 kr 3 799 kr 4 559
Høyde 200 x bredde 38 kr 4 198 kr 5 038

Bestillingsfrister for dødsannonser

Kl 09.00 dagen før innrykk. Til mandag: fredag kl 09.00.

Via begravelsesbyråets bookingsystem:
Kl 14.00 dagen før innrykk.
Til mandag: fredag kl 14.00.

Takkeannonser

Annonsestørrelse (høyde x bredde i millimeter) Pris inkl. mva. Pris med produksjon inkl. mva.
Høyde 34 x bredde 38 kr 1 311 kr 1 454
Høyde 53 x bredde 38 kr 1 968 kr 2 190
Høyde 71 x bredde 38 kr 2 623 kr 2 921
Priser takkeannonser med bredde 80 millimeter
Annonsestørrelse (høyde i millimeter). Pris inkl. mva. Pris med produksjon inkl. mva.
Høyde 53 x bredde 80 kr 2 623 kr 3 068

Bestillingsfrister for takkeannonser

Kl 09.00 dagen før innrykk. Til mandag: fredag kl 09.00.