Dødsfall

Private takke- og dødsannonser kan bestilles via e-post til kundeservice@adresseavisen.no eller telefon 464 07200. Ved bestilling fra privatperson må dødsfallet bekreftes av begravelsesbyrå eller offentlig myndighet. Det er vanligvis begravelsesbyrået som ordner med dødsannonse i avisen.
Den oppgitte prisen er for 1 innrykk i papiravisen samt digital publisering.

Den nøyaktige prisen beregnes og faktureres med utgangspunkt i antall millimeter høyde. Under har vi noen eksempler i forskjellige høydeintervaller.

Dødsannonse:

2022

Annonsestørrelse (høyde x bredde i millimeter) Pris med produksjon inkl. mva.
Høyde 53 x bredde 38 kr 1 579
Høyde 71 x bredde 38 kr 1 903
Høyde 89 x bredde 38 kr 2 227
Høye 107 x bredde 38 kr 2 551
Høyde 126 x bredde 38 kr 2 893
Høyde 144 x bredde 38 kr 3 217
Høyde 163 x bredde 38 kr 3 379
Høyde 181 x bredde 38 kr 3 883
Høyde 200 x bredde 38 kr 4 225

2023

Annonsestørrelse (høyde x bredde i millimeter) Pris med produksjon inkl. mva.
Høyde 53 x bredde 38 kr 1 618
Høyde 71 x bredde 38 kr 1 945
Høyde 89 x bredde 38 kr 2 272
Høye 107 x bredde 38 kr 2 598
Høyde 126 x bredde 38 kr 2 943
Høyde 144 x bredde 38 kr 3 270
Høyde 163 x bredde 38 kr 3 433
Høyde 181 x bredde 38 kr 3 941
Høyde 200 x bredde 38 kr 4 286

Bestillingsfrister for dødsannonser

Kl 09.00 1 virkedag før innrykk.

Via begravelsesbyråets bookingsystem:
Kl 13.00 dagen før innrykk.
Til mandag: fredag kl 13.00.

Takkeannonser

2022

Annonsestørrelse (høyde x bredde i millimeter). Pris med produksjon inkl. mva.
Høyde 53 x bredde 38 kr 987
Høyde 53 x bredde 38 kr 1 329
Høyde 71 x bredde 38 kr 1 653

2023

Annonsestørrelse (høyde x bredde i millimeter). Pris med produksjon inkl. mva.
Høyde 53 x bredde 38 kr 1011
Høyde 53 x bredde 38 kr 1 356
Høyde 71 x bredde 38 kr 1 682

2023

Annonsestørrelse (høyde x bredde i millimeter). Pris med produksjon inkl. mva.Høyde 53 x bredde 38 kr 987Høyde 53 x bredde 38 kr 1 329Høyde 71 x bredde 38 kr 1 653

 

Den oppgitte prisen er for 1 innrykk i papiravisen samt digital publisering.

Andre størrelser: Pris på forespørsel.

Bestillingsfrister for takkeannonser

Kl 09.00 dagen før innrykk. Til mandag: fredag kl 09.00.