Retningslinjer privatannonser

Reservasjon og bestilling

Annonsebestilling gjøres via bestillingsskjema på http://kundeservice.adressa.no/privatannonser/annonsevelgeren/, per e-post eller på telefon.

Bestillingsfrist er er slik:

  • Via selvbetjeningsløsningen: kl 09.00 én virkedag før innrykk for linjeannonser, to virkedager for folk-annonser.
  • Via e-post: kl 09.00 én virkedag før innrykk for linjeannonser, to virkedager for folk-annonser.
  • Via telefon: kl 09.45 én virkedag før innrykk for linjeannonser, to virkedager for folk-annonser.

(Lørdag, søndag og helligdager er ikke virkedager.). Frister for døds- og takkeannonser: se her.

Avbestilling

Annonsen kan avbestilles senest klokken 09.45 dagen før annonsen rykkes inn. Sendes avbestilling på e-post, må e-posten være sendt innen klokken 09.00 dagen før innrykk.

Levering av materiell

Bilder til annonsen oversendes til oss via e-post. Bilde må være mottatt senest klokken 09.45 én virkedag før innrykk for linjeannonser, to virkedager for folk-annonser.

Krav på kompensasjon

Adresseavisen påtar seg intet ansvar for feil i annonser som er innrykket der annonseteksten er i overensstemmelse med kundens bestilling. For feil innrykk, uriktig størrelse og tidspunkter etc., som annonsebestilleren selv ikke bærer ansvar for, ytes etter Adresseavisen skjønn en prisreduksjon som svarer til annonsens verdiforringelse. Adresseavisens ansvar for feil innskrenker seg i alle tilfeller til annonsens kostnad.

Reklamasjoner må meddeles Adresseavisen senest én uke etter at annonsen ble innrykket / publisert.

Av hensyn til oversiktligheten plasseres rubrikkannonser der de etter sitt innhold naturlig hører hjemme.

Generelle retningslinjer

Adresseavisen følger de retningslinjer og bestemmelser fastlagt i MBLs retningslinjer for annonsepraksis (mediebedriftene.no). Adresseavisen forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling. Annonser som strider mot loven, er villedende eller inneholder noe som bryter med samfunnets moralnormer og god tone, vil ikke bli innrykket.

Annonser som ikke tilfredsstiller estetiske krav, innrykkes ikke.

Adresseavisen forbeholder seg retten til ikke å publisere annonser som ikke fungerer tilfredsstillende, ikke er i henhold til markedsføringsloven eller som ikke godkjennes av Adresseavisens ansvarlige redaktør.

Annonser og hilsninger skal ikke inneholde bilder bruker ikke har rettigheter til og bruker må være sikker på at avbildede personer er innforstått og enig i slik bruk. Innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane.

For annonser under tjenester utføres vil det kreves at annonsen signeres med tjenesteleverandørens fulle navn, registrerte firmanavn og/eller org.nr.

Alle priser i prislisten er oppgitt inkl. mva.

Eventuelle reklamasjoner på fakturering må skje før forfall.

Ved betaling etter forfall påløper morarenter ut fra dagens gjeldende rentesats i samsvar med Lov om renter ved forsinket betaling.

Ved fakturering av annonse via papirgiro tilkommer fakturagebyr à kr 70,-.