Employer branding – slik selger du arbeidsplassen

Employer branding – slik selger du arbeidsplassen

Vi er vant til å selge produkter og tjenester, men for å tiltrekke oss de flinkeste folkene må vi også selge arbeidsplassen. 

Employer branding handler om å selge ideen om en attraktiv arbeidsplass. Mange bedrifter har svært mye å gå på når det gjelder dette området. En gjennomsnittlig karriereside på bedriftens nettsted er ofte litt traust. Her finner du ofte en litt overordnet beskrivelse av bedriften, samt en oversikt over ledige stillinger.

Potensielle kandidaters første møte med bedriften er som regel digitalt. Og som alle vet, så er førsteinntrykket svært viktig.

Dette møtet kan derfor være helt avgjørende for om du mottar en søknad eller ikke. Møtet må være friksjonsfritt og svare til kandidatens forventninger om å finne oppdatert informasjon om hvordan det egentlig er å jobbe for bedriften.

Ekte mennesker, ekte erfaringer

«Content is king» er et uttrykk markedsførere ofte kaster rundt seg, men innenfor dette området er det i aller høyeste grad gjeldende. Employer branding dreier seg ikke om sirkus og ballonger – innholdet må være autentisk og vise helt konkrete eksempler på hva man kan forvente å få jobbe med.

Bedriften er ikke tjent med å overselge arbeidsplassen. Et viktig prinsipp når vi jobber med employer branding, er at vi skal klare å holde det vi lover. Ingen er tjent med at vi ansetter folk på feil premisser. Dette vil kunne føre til manglende motivasjon og innsatsvilje. Dette kan igjen ende med rask turnover, høye kostnader og et potensielt dårlig omdømme.

Intervjuer og uttalelser fra ansatte har i denne sammenhengen mye større verdi enn uttalelser fra toppledelsen eller HR-avdelingen, selv om dette også har en viktig plass. Tenker du på employer branding i øyeblikket du skal ut med en stillingsannonse, er det som oftest for sent. Employer brand er noe du bygger over tid.

Skriv for mottakeren

Vi har lang erfaring med rådgivning og leveranser innenfor det «digitale møtet» mellom kandidater og bedrifter. Vi kan hjelpe deg med å finne din bedrifts employer brand. Vårt team kan levere alt fra rådgivning til ferdigstilling av en strategi, samt produksjon av innhold og implementering. Flere av teammedlemmene våre har betydelig førstehåndserfaring med rekrutteringsprosessen, både gjennom egne ansettelser og gjennomføring av flere hundre kandidatintervjuer.

Kombinasjonen av denne erfaringen og dyp kunnskap innenfor markedsføring, gjør oss til en samarbeidspartner som leverer effektivt med høy kvalitet.

Bedrifter kan ofte være «gode» på å skrive om seg selv, men det er viktig å huske på at vi ikke skriver for oss selv. Vi skriver for en eller flere målgrupper, og det er disse målgruppene ønsker vi å berøre og engasjere.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.