Hva gjør en arbeidsgiver attraktiv?

Hva gjør en arbeidsgiver attraktiv?

ANNONSE: INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Skrevet av Kenneth Aalbu, bransjeansvarlig stillingsmarkedet, Adresseavisen og Polaris Media Midt Norge

Gjennom vårt samarbeid med Schibsted og finn.no har vi tilgang på «Jobbundersøkelsen 2021». Dette er FINN sin årlige undersøkelse om arbeidslivet i Norge.

I undersøkelsen stilles det spørsmål om hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv å jobbe for. Her ser du resultatet:

I de fleste stillingsannonser benyttes «godt arbeidsmiljø», som et punkt under «vi tilbyr». Hva legger man egentlig i dette -og hvordan fortolkes det av en potensiell kandidat?

Du vil gjerne få forskjellige svar -avhengig av hvem du spør.

Noen knytter først og fremst «arbeidsmiljø» til det kollegiale -de mellommenneskelige interaksjonene mellom ansatte i virksomheten. Sosiale tiltak som felles aktiviteter, den gode samtalen i lunsjen eller frynsegoder. Mye av dette kan være elementer i et arbeidsmiljø, men ifølge forskning er det mye annet som er viktig i hverdagen.

Statens arbeidsmiljøinstitutt bruker denne definisjonen:
«Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer.»

Arbeidsmiljøet handler eksempelvis om:

 • De faktiske arbeidsoppgavene.
 • Tilgang på ressurser for å kunne gjøre jobben.
 • Mulighetene for medbestemmelse.
 • Tydelige rolleavklaringer.
 • Samspill med leder.
 • Kollegial støtte.
 • Tilbakemeldinger på arbeidet.
 • Tydelige forventninger.
 • Fordeling av oppgaver.
 • Opplæring.

Til syvende og sist handler det mest om det vi gjør og rammebetingelsene. Det er fint med sosiale tiltak; kake på fredag, alpin på Oppdal og en arbeidsgiver som byr på en skikkelig fest, men uten at det andre er på plass har det liten verdi.

I tillegg handler arbeidsmiljø om de fysiske betingelsene og eventuelle belastninger knyttet til dette, Her er noen eksempler:

 • På kontoret kan det dreie seg om inneklima og ergonomi.
 • Innenfor helse kan det handle om tunge løft og kontakt med kroppsvæsker.
 • Innenfor bygg og anlegg kan det handle om risiko knyttet til bruk av verktøy, sikkerhetsutstyr og rutiner for bruk av dette. Det kan også handle om sanitære forhold på brakkeriggen og tilgang til fasiliteter for avvikling av lunsjpausen.
 • Innenfor industrien kan det handle om omgang med helsefarlige kjemikalier og produksjonsutstyr med stort skadepotensiale.

Adresseavisen kan ikke hjelpe deg i arbeidet med arbeidsmiljøet, men vi kan i aller høyeste grad hjelpe deg å formidle hva dere legger i begrepet «et godt arbeidsmiljø». Gjennom bruk av tekst og video vil vi kunne fortelle og vise potensielle kandidater hvordan det fungerer i akkurat deres virksomhet. Vi hjelper virksomheter med å «trykke på de riktige knappene» hos en potensiell kandidat (uten å love mer enn man kan holde).

Et første møte med oss er alltid uten kostnad og helt uforpliktende. Vi garanterer uansett utfall at du vil ha fått ny innsikt og gjort deg refleksjoner, som kan hjelpe deg i et videre arbeid med rekruttering. Helt uavhengig av om du velger å gå videre med oss som leverandør. Ta kontakt med meg på e-post eller tlf. 920 28 03 for en prat om hva vi kan gjør for din virksomhet.

Ønsker du å lese mer? Her har vi samlet en rekke artikler om annonserte rekrutteringsprosesser, tekst i stillingsannonser, employer branding, kandidatens motivasjon,

INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post