Rekruttere? Så lang søknadsfrist bør du ha

Rekruttere? Så lang søknadsfrist bør du ha

ANNONSE: INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Skrevet av Kenneth Aalbu, bransjeansvarlig stillingsmarkedet, Adresseavisen og Polaris Media Midt Norge

Visste du at lengden du setter på søknadsfristen gir et tydelig budskap? Det finnes ingen fasitsvar på hvor langt fram i tid du skal sette fristen for å søke, men likevel er det en frist du bør unngå.

Når man skal rekruttere kan man si mye mellom linjene, og også søknadsfristen kommuniserer et budskap til dine potensielle søkere. Det er nøyaktig derfor lengden på fristen bør være et bevisst valg fra din side.

Jeg har over 17 års erfaring med å jobbe i stillingsbransjen, og har derfor høstet gode erfaringer på hva som skal til for å lage en god stillingsutlysning.

Aktiv eller passiv jobbsøker
Med en gang man publiserer en stillingsannonse på FINN.no, vil man oppleve å ha det høyeste antallet besøk i løpet av de første dagene, og deretter vil trafikk inn til annonsen avta.

Den største gruppen besøkende vil være i de vi karakteriserer som «aktive jobbsøkerne». Dette er mennesker som aktivt oppsøker ledige stillinger på Finn.no. Det kan i tillegg være «delvis aktive» jobbsøkere, som har registrert seg som interessenter hvis det lyses ut ledige stillinger fra spesifikke bedrifter eller bransjer. Det som karakteriserer begge disse gruppene, er at de raskt blir oppmerksom på den ledige jobben og har en grunnleggende motivasjon for å bytte jobb.

Likevel er det slik at den aller største gruppen i jobbsøker-sammenheng er de vil kaller for «passive søkere». Dette er mennesker som sier de ikke er på jobbjakt, men som ville vurdert å søke om den riktige muligheten dukket opp. Disse blir som regel oppmerksom på stillingsutlysningen på et senere tidspunkt enn de aktive, og det er fordi man må treffe de på andre kanaler enn FINN.no

De fleste som skal lyse ut stillinger vil ofte bruke en kombinasjon av annonsering på FINN.no, i nettaviser og på sosiale medier, for å nå den riktige kandidaten. Det er i annonseringsbiten at kampanjens innhold og budsjett vil være med å påvirke hvor fort man får oppmerksomhet hos de riktige kandidatene. Med et større budsjett vil man raskere kunne oppnå dekning og frekvens i målgruppen.

Den beste søknadsfristen
De aktive søker som regel etter relativt kort tid, mens de passive trenger kraftigere påvirkning og mer betenkningstid når de ser en stilling som kan være interessant. Vi ser ofte at søknader fra de passive kommer tettere opp mot søknadsfrist. Det er her lengden på søknadsfristen blir avgjørende for hvilke søknader du mottar.

Stillinger med søknadsfrist «snarest» har en tendens til å få færre søkere enn en stilling med en konkret søknadsfrist. Derfor mener vi at «snarest» kun bør benyttes unntaksvis og da eventuelt i forbindelse med midlertidige stillinger eller /vikariater der det virkelig haster, og man ønsker å behandle søknader fortløpende. Bruk av «snarest» kan sende signaler, som gjør at en potensiell kandidat tenker: «Dette haster. Jeg er for sent ute.» eller «Dette rekker jeg ikke å vurdere.»

En kort søknadsfrist på rundt en uke kan få en potensiell kandidat til å tenke det på samme måte som «snarest». En kort søknadsfrist kan tolkes som en pro forma- utlysning. Det vil si at stillingen utlyses på grunn av virksomhetens regler for offentlig utlysning, men at ansettelsen i praksis er gjennomført.
Søknadsfristen må altså gi mulige jobbsøkere tilstrekkelig tid til en god modningsprosess, og derfor er min generelle anbefaling at man legger seg på en søknadsfrist et sted mellom to og fire uker.

Det er også viktig å huske at man har plikt til å informere fast og midlertidig ansatte om utlysningen. Dette reguleres av Arbeidsmiljøloven paragraf§ 14 – 1. Man skal selvfølgelig ta hensyn til det som eventuelt er avtalt lokalt rundt søknadsfrist. Det er også viktig å merke seg at det innenfor det offentlige er egne regler for søknadsfrist.

Trenger du gode råd for å lage den beste stillingsannonsen til din bedrift, kan vi i Adresseavisens annonseavdeling hjelpe deg.

Et første møte med oss er alltid uten kostnad og helt uforpliktende. Vi garanterer uansett utfall at du vil ha fått ny innsikt og gjort deg refleksjoner som, som kan hjelpe deg i et videre arbeid med rekruttering. Ta kontakt med meg på e-post eller tlf. 920 28 03 for en prat om hva vi kan gjøre for din virksomhet.