Priser og vilkår

Fakturagebyret kr 60,- (Bortfaller ved Avtalegiro og eFaktura – se Betalingsløsninger.)

Sonetillegg

Prisene gjelder ved forsendelse i Trøndelag fylke, og følgende kommuner utenfor: Surnadal og Aure. Til resten av landet beregnes et sonetillegg på kr 8,00 pr. avis.

Løssalgspris

Fra 3.1.2019 er løssalgsprisen kr 40,-

Distribusjon av Adresseavisen

Vår avis får du enten levert med bud, Posten eller med AND, avhengig av hvor du bor.

På noen steder er ikke AND i stand til å levere aviser på lørdag.

Abonnementsvilkår

Generelle vilkår

 1. Gjeldende vilkår er de som til enhver tid ligger på avisens nettside.
 2. Avisen forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet. Om ditt løpende abonnement strekker seg over en periode med ny og gammel pris vil dette være spesifisert på din faktura.
 3. Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom annonser i avisen/nettsiden til avisen senest 14 dager før de trer i kraft.
 4. Ekstraordinære avisutgivelser (for eksempel påskeaften) selges kun i løssalg og er ikke en del av abonnementet.
 5. Fakturagebyr kommer i tillegg ved papirfaktura. Fakturagebyret bortfaller ved AvtaleGiro/eFaktura/kortbetaling.

Abonnementsvilkår papirabonnement*

 1. Abonnement på avisen løper inntil det foreligger en oppsigelse. Ved oppsigelse løper abonnementet ut perioden det er betalt for.
 2. Avisleveringen forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperioden du har valgt.
 3. Hvis du ikke har betalt abonnementet innen rimelig tid etter forfall, blir avisleveringen stoppet og vi sender regning for den tid avisen er blitt levert.
 4. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse.
 5. Har du et digitalt tilleggsabonnement/kombinasjonsprodukt med papir og digitalt godskrives ikke midlertidig stopp.
 6. Dersom avisleveringen skulle utebli, vil avisens erstatningsansvar begrense seg oppad til det beløp du har betalt for den periode avisleveringen har uteblitt.

* Gjelder også for abonnementene Komplett og Helg + Digital.

Abonnementsvilkår digitale abonnement og vilkår for kjøp av midlertidig tilgang til digitale utgaver/tilganger

 1. Med vårt digitale abonnement har du tilgang til dagens utgaver digitalt.
 2. Tilgangen til digitale utgaver/tilganger er enten knyttet til ditt personlige abonnement eller ved kjøp av dagspass, og det er ikke tillatt å gi bort passordet til noen andre.
 3. Digitale abonnement gjelder inntil 5 brukere. Disse brukerne vil ha tilgang til brukernavn og passord for SPiD-konto som blant annet kan inneholde kredittkorttopplysninger.
 4. Forsinkelser på digitale utgaver godskrives ikke.
 5. Et digitalt abonnement forskuddsbetales og løper til det sies opp. Ved oppsigelse løper det ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet. Et digitalt abonnement kan ikke stoppes midlertidig eller overflyttes til annen person i avtalt abonnementsperiode. Tilsvarende gjelder for kjøp av dagspass.
 6. Dersom brukernavn/passord eller tilgangen for øvrig til digitale utgaver/tilganger misbrukes på noen som helst måte, forbeholder avisen seg retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk gis det ingen refusjon.
 7. Ved kjøp av avisens digitale tjenester gjennom iTunes App Store eller Google Play gjelder deres brukervilkår for registrering og kjøp. Slike kjøp vil ikke bli registrert hos avisen, og abonnementene og tjenestene administreres fra kontoene gjennom iTunes eller Google Play
 8. Kopiering: Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Det må gjerne skje utskrifter av en papirkopi til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til opphavsrettsloven

Vilkår ved kjøp av abonnement på Min side

 1. Det er 18-års aldersgrense for kjøp fra vår nettbutikk.
 2. Kjøpet kan heves innen 14 dager. Ta kontakt med avisen sin kundeservice ved spørsmål om heving av kjøp. I henhold til angrerettloven går angreretten tapt på kjøp av digitale tjenester i det man med samtykke tar i bruk tjenesten.

Abonnementsvilkår Ung

 1. Gjelder for alle under 33 år.
 2. Ungdomsrabatten forutsetter at vi kan kommunisere med deg per e-post.
 3. Ved fylte 33 år endres abonnementet til produktet Digital.
 4. Med vårt digitale abonnement har du tilgang til dagens utgaver digitalt.
 5. Tilgangen til digitale utgaver er knyttet til ditt personlige abonnement og det er ikke tillatt å gi bort passordet til noen andre.
 6. Forsinkelser på digitale utgaver godskrives ikke.
 7. Et digitalt abonnement forskuddsbetales og løper til det sies opp. Ved oppsigelse løper det ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet. Et digitalt abonnement kan ikke stoppes midlertidig eller overflyttes til annen person i avtalt abonnementsperiode.
 8. Dersom brukernavn/passord eller tilgangen for øvrig til digitale utgaver/tilganger misbrukes på noen som helst måte, forbeholder avisen seg retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk gis det ingen refusjon.
 9. Ved kjøp av avisens digitale tjenester gjennom iTunes App Store eller Google Play gjelder deres brukervilkår for registrering og kjøp. Slike kjøp vil ikke bli registrert hos avisen, og abonnementene og tjenestene administreres fra kontoene gjennom iTunes eller Google Play
 10. Kopiering: Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Det må gjerne skje utskrifter av en papirkopi til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til opphavsrettsloven
 11. Familiedeling er ikke en del av Ung-abonnementet.

Abonnementsvilkår Familieabonnement

 1. Familieabonnement kan deles med familiemedlemmer i samme husstand som abonnenten.
 2. Ved kjøp av Ung-abonnement er ikke familieabonnement inkludert.
 3. Misbruk kan medføre at tilgangen opphører for en eller flere brukere.

Vi bruker kundeopplysningene til å oppnå større kunnskap om våre abonnenter, slik at vi løpende kan forbedre våre produkter og abonnementsfordeler. Når det gjelder informasjon som du har oppgitt på din brukerkonto, samt informasjon knyttet til transaksjoner har vi felles behandlingsansvar med Schibsted Payment AS som leverandør av SPiD-tjenesten. Opplysningene videresendes eller selges ikke til andre tredjeparter og oppbevares ifølge norsk lovgivning. Abonnenter må sørge for at avisen til en hver tid har riktig kontaktinformasjon.