Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår Komplett

Abonnementet gir tilgang til alt innhold digitalt (PC, mobil og nettbrett) med E-avis og mediehusets Pluss-produkt. I tillegg leveres papirutgaven til registrert adresse på utgivelsesdager.

Ekstraordinære avisutgivelser (for eksempel påskeaften) på papir selges kun i løssalg og er ikke en del av abonnementet.

Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Enkelte leveringer til midlertidig adresse kan medføre gebyr. Eventuelt gebyr er spesifisert på det enkelte mediehuset sine nettsider. Midlertidig stopp godskrives ikke.

Dersom avisleveringen skulle utebli, vil avisens erstatningsansvar begrense seg oppad til det beløp du har betalt for den periode avisleveringen har uteblitt.

Ved betaling med ordinær faktura tilkommer et fakturagebyret kr 60,-. Gebyr bortfaller ved eFaktura, AvtaleGiro eller andre betalingsmåter.

Abonnementsvilkår Digital

Abonnementet gir tilgang til alt innhold digitalt (PC, mobil og nettbrett) med E-avis og mediehusets Pluss-produkt.

Ved kjøp av avisens digitale tjenester gjennom iTunes App Store eller Google Play gjelder deres brukervilkår for registrering og kjøp. Slike kjøp vil ikke bli registrert hos avisen, og abonnementene og tjenestene administreres fra kontoene gjennom iTunes eller Google Play.

Abonnementsvilkår Helg + digital

Abonnementet gir tilgang til alt innhold digitalt (PC, mobil og nettbrett) med E-avis og mediehusets Pluss-produkt. I tillegg leveres papirutgaven på registrert adresse på utgivelsesdager tilknyttet helgen. Enten fredag og lørdag, eller kun en av dagene. Øvrige vilkår er beskrevet under Komplett.

Abonnementsvilkår Ung

Gjelder for alle under en 34 år. Når denne aldersgrensen passeres endres abonnementet til produktet Digital. Ung har ikke tilgang til familiedeling. Øvrige vilkår er beskrevet under Digital.

Abonnementsvilkår Familieabonnement

Familieabonnement kan deles med familiemedlemmer i samme husstand som abonnenten. Antallet delinger framgår av mediehusets hjemmesider. Misbruk kan medføre at tilgangen opphører for en eller flere brukere

Generelle vilkår

Et abonnement forskuddsbetales og løper til det sies opp. Ved oppsigelse løper det ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet. Ved kampanjekjøp blir abonnementet endret til et ordinært abonnement når kampanjeperioden utløper.

Abonnementet kan sies opp når som helst, men oppsigelse per epost må sendes to virkedager før eventuell fornyelsesdato. Oppsigelse på Min Side og per telefon kan skje helt frem til fornyelse.

Tilgangen til digitale utgaver/tilganger er knyttet til ditt personlige abonnement. Forsinkelser eller nedetid på digitale utgaver og tjenester godskrives ikke. Det er ikke tillatt å dele abonnementet eller gi bort passordet til noen andre utover deling via familieabonnement.

Abonnenter må sørge for at avisen til enhver tid har riktig kontaktinformasjon.

Hvis du ikke har betalt abonnementet innen rimelig tid etter forfall, blir avisleveringen og/eller digital tilgang stoppet og du faktureres for utestående beløp.

Fakturagebyr kommer i tillegg ved papirfaktura. Fakturagebyret bortfaller ved AvtaleGiro/eFaktura/kortbetaling.

Nyhetsbrev og kundefordelsprogram kan inngå som en del av abonnementet, og blir kommunisert via e-post, sms, push-varsler eller mediehusets egne kanaler.

Alle mediehus tilbyr ikke alle abonnementene vi beskriver i disse vilkårene. Enkelte mediehus har også avvikende abonnementspakker der de eksempelvis ikke har etablert Pluss-produkt eller tilbyr papiravis. Dette er nærmere spesifisert på det enkelte mediehusets nettside.

Gjeldende abonnementsprodukter og priser finner du på mediehusets nettsider. Nye priser og produktendringer kunngjøres på mediehusets nettsider. Avisen forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet. Om ditt løpende abonnement strekker seg over en periode med ny og gammel pris vil dette være spesifisert på din faktura.

Kopiering: Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Bruk og fremstilling utover personlig bruk krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Det henvises til opphavsrettsloven.

Vilkår ved kjøp av abonnement på digitale flater

Det er 18-års aldersgrense for kjøp fra vår nettbutikk.

Kjøpet kan heves innen 14 dager. Ta kontakt med avisen sin kundeservice ved spørsmål om heving av kjøp. I henhold til angrerettloven går angreretten tapt på kjøp av digitale tjenester i det man med samtykke tar i bruk tjenesten.