Historien

Landets eldste avis

Adresseavisen har kommet ut siden 1767 og er i dag landets eldste avis. Nåværende navn fikk avisen i 1927 da den var én av syv dagsaviser som utkom i Trondheim.

Adresseavisen het opprinnelig Kongelig allene priviligerede Tronhiems Adresse-Contoirs Efterretninger men skiftet i januar 1890 navn til Trondhjems Adresseavis.

Adresseavisen het opprinnelig Kongelig allene priviligerede Tronhiems Adresse-Contoirs Efterretninger men skiftet i januar 1890 navn til Trondhjems Adresseavis.

Adresseavisen økte fra ca. 2 000 i opplag på 1920-tallet til ca. 73 000 på slutten av 1960-tallet.

Gjennom systematisk arbeid med journalistikk og marked, utviklet Adresseavisen seg på 1960-tallet til å bli en dominerende regionavis for området mellom Saltfjellet og Dovre. Blant annet ved å etablere et omfattende nett av distriktskontorer. I 1979 lanserte avisen sitt lørdagsmagasin Ukeadressa.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen kjøpte i 1987 konsernets første lokalavis, Fosna-Folket. Siden har Adresseavisen kjøpt eierandeler i flere lokalaviser og andre selskaper. Fullstendig oversikt, med eierandel, finnnes på Polaris Medias webside.

Øvrig virksomhet består av salgsselskapet Adresseavisens Telefontjenester AS, distribusjonsselskapet Adressa Distribusjon AS og annonsesamkjøringen Trøndelagspakken AS.

Navnet på Adresseavisen har skiftet flere ganger siden 1767. Den siste navneendringen var i 1927, da Harald Torp kom og tok over som sjefredaktør. Da skiftet vi fra Trondhjems Adresseavis til dagens navn. Bildet er fra Sverresborg Folkemuseum, og viser en avisgutt i den gamle aviskiosken som er utstilt der.

Navnet på Adresseavisen har skiftet flere ganger siden 1767. Den siste navneendringen var i 1927, da Harald Torp kom og tok over som sjefredaktør. Da skiftet vi fra Trondhjems Adresseavis til dagens navn. Bildet er fra Sverresborg Folkemuseum, og viser en avisgutt i den gamle aviskiosken som er utstilt der.

Veien til internett

Adresseavisens satsning på internett startet i 1996. Gjennom Adresseavisens eget nettsted for Midt-Norge, adressa.no, og ved deltakelse i FINN.no på rubrikkmarkedet. I 2000 ble virksomheten styrket betydelig gjennom samarbeid med de andre regionavisene på innholdssiden.

Radio

Radioadressa ble første gang etablert og drevet i perioden 1984-87. Radioadressa gjenoppsto i 2003 og er nyhets- og underholdningsdrevet lokalradio med konsesjon for trondheimsområdet. Radioadressa ble avviklet 1.1.2013.

TV

TVTrøndelag ble etablert i 1996 og begynte sendingene 2. januar 1997. I 2005 ble stasjonen integrert i mediehuset Adresseavisen og markedsføres som TV-adressa. Den tradisjonelle TV-virksomheten ble lagt ned fra 1.januar 2010. TV-adressa ble fra samme dato en integrert del av adressa.no.

Tabloid

Overgangen til tabloidformat 16. september 2006 var et viktig grep, med positive ringvirkninger for hele virksomheten. Responsen etter omleggingen var meget god.

Samarbeid mellom storbyene

Strategisk samarbeid mellom Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad (Tre store), og etter hvert Fædrelandsvennen (Fire store) og deretter Aftenposten. I dag er Media Norge en viktig strategisk allianse for Adresseavisen.

Trykkerivirksomhet

I 1998 ble det gjort betydelige investeringer i nytt trykkeri- og pakkerianlegg til NOK 270 mill. I tillegg til nytt bygg og modernisering av eksisterende bygninger for ytterligere NOK 55 mill. Ny konsernstruktur bestående av to hovedområder, media- og trykkerivirksomhet, ble etablert i 1999. Dette for best mulig å sikre offensiv satsning og strategisk riktig utvikling av konsernets virksomheter.

I 2008 ble Sør-Trøndelag Trykk AS på Orkanger lagt ned som følge av utdatert produksjonsutstyr og teknologi. Dette trykkeriet trykte opprinnelig Adresseavisens lokalaviser. I stedet ble det etablert et nytt trykkeri sammen med A-Pressen, Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Etter etableringen av Polaris Media ASA ble trykkerivirksomheten skilt ut som egen enhet.

Polaris Media

I 2008 fusjonerte Adresseavisen ASA og Harstad Tidende Gruppen AS. Sammenslåingen ble vedtatt 11. august, og selskapet ble notert på Oslo Børs som Polaris Media 20. oktober 2008. Adresseavisen ASAs notering på Oslo Børs ble strøket samme dato. April 2009 kjøpte Polaris Media ASA Edda Medias virksomheter på Nordvestlandet. Det ga en ny strategisk dimensjon for konsernet. Les mer om Polaris Media her.

Du kan lese mer om Adresseavisens historie på Nasjonalbiblioteket
http://www.nb.no/avis/adresseavisen/historie.html (der finner du også tidligere utgaver av Adresseavisen).