Enhetstilpasset produksjon

Dette betyr at bilder og logoer gjøres retina-klare for mobil, fargevalg (i henhold til profilmanual) tas for å skape best mulig kontrast, og tekstmengde justeres til å være mest mulig relevant og lesbar. Vi tar utgangspunkt i «mobile first»-prinsippet; dette gjør at man i designprosessen tvinges til å ta bevisste valg, f.eks. ved å skrelle bort informasjon som ikke er nødvendig for å oppnå oppmerksomhet hos mottaker.

Materiellet skaleres deretter oppover i størrelse, og eventuell tilleggsinformasjon legges til. Annonsene optimaliseres slik at de er i henhold til nettverkets retningslinjer, før de korrekturleses og godkjennes av kunde og deretter legges til publisering.