Hvorfor har jeg fått betalingspåminnelse etter at jeg allerede har betalt fakturaen?

Din innbetaling og vår betalingspåminnelse kan ha krysset hverandre. Skulle innbetalingen av en annen grunn ikke være registrert hos oss, er et fint om du kan sende oss en kopi av bankutskrift eller kvittering til kundeservice@adresseavisen.no.