Jeg har alltid fått stoppet mitt abonnement og fått det forlenget, hvorfor kan jeg ikke det lenger?

Selv om du stanser levering av papiravisen, har du fortsatt tilgang til vårt digitale innhold. Denne tilgangen har du betalt for, og det er du som styrer i hvilken grad abonnementet benyttes. Derfor forlenges ikke abonnementet selv om du stanser levering av papiravisen.